Velkommen til vårt galleri

Kunsten i galleriet byttes gjevnlig ut så her er det noe for en hver smak.
Er dere en gruppe som kommer ta gjerne kontakt på forhond så har vi kaffen klar.
Galleriet er åpent i våre åpningstider.

Ønsker du som kunstner å stille ut i våre lokaler ta kontakt med vedlakt link til din side, eller eventuelt vedlakte bilder.
mail: firmapost@snefridshus.no